fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving op onze website www.linkborrel.nl gaat u akkoord met onderstaande huisregels en die van de locatie. U gaat tevens akkoord met de door ons opgestelde dresscode. De organisatie behoud het recht om u de toegang te ontzeggen.De huisregels gelden tijdens het evenement. Op de locatie zijn tevens de algemene huisregels van kracht door de horecagelegenheid beschreven en opgesteld.

Volg aanwijzingen van het personeel op

Wij doen er alles aan om LINKborrel voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Sponsoring van dranken en spijzen

Het kan zijn dat tijdens evenementen dranken en/of spijzen door sponsoren aan LINKborrel worden geleverd. Deze worden dan aan de gast gratis of voor een gereduceerd tarief geschonken en/of bereid. Het kan ook zijn dat deze dranken en/of spijzen gedurende een bepaalde tijd van het evenement wordt geschonken. Hierbij geldt OP=OP. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Betaling van het LINKborrel menu geschied vooraf. Ben je verhinderd? Helaas kunnen wij geen geld terug geven in verband met de inkoop.

E-mail en nieuwsbrieven

Bij inschrijving voor 1 van onze events geeft u LINKborrel en organisator DVB MEDIA toestemming om uw contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer te gebruiken voor promotionele activiteiten waaronder de aankondiging van nieuwe events en nieuwsbrieven van LINKborrel en DVB MEDIA.

Consumptiemunten

Op de LINKborrel wordt er soms betaald met LINKcoins. Deze zijn op het evenement verkrijgbaar. De munten hebben een waarde van Euro 2,50. De munten kunnen gebroken worden (dmv een breuklijn). Een half muntje heeft uiteraard een waarde van Euro 1,25. De munten zijn niet inwisselbaar voor contanten. Gekochte munten kunnen wel op volgende LINKborrel evenementen worden gebruikt. LINKcoins zijn geldig tijdens de borrel, ‘s middags en op het feest ‘s avonds (indien van toepassing), op het terras of aan de bar. LINKcoins zijn in het restaurant (indien van toepassing) NIET geldig.

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat men daar opnamen maakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

Toegangs/leeftijdscontrole mogelijk

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Ook mag men van u vragen dat u een detectiepoortje passeert. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Geen wapens of drugs

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

U mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze ook niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Ons bedrijf is rookvrij. Indien aanwezig mag u wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes, te herkennen aan Roken toegestaanlogo. Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Kleed u correct

LINKborrel stelt eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen zij u de toegang ontzeggen.

Niet toegestaan:

  • Korte broek (heren)
  • Slippers
  • Badkleding
  • Petten

Dresscode (tenzij anders aangegeven): tenue de ville (stropdas niet verplicht), casual friday is tevens toegestaan.

Geen eigen consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op ons terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen. Er is een uitzondering als u uw eigen fles wijn wilt meenemen. U betaald dan kurkgeld aan de organisatie (25 euro).

Glaswerk moet binnen blijven

U mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen met uitzondering van naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren

Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zonodig optreden.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer aan doen.

U kunt uw klacht ook per e-mail aan ons voorleggen via [email protected]

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Ook mag men van u vragen dat u een detectiepoortje passeert. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Kleding

Sommige horecabedrijven stellen eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen zij u de toegang ontzeggen. Zie dresscode.

Camera’s

Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’ hangen, stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Het kan zijn dat er tijdens het evenement foto’s en/of videomateriaal word gemaakt. Deze zullen gebruikt worden voor promotionele doeleinden en onder ander worden getoond op onze website www.linkborrel.nl.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen

U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Samenscholing

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers

Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie

gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten

Het u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Aanmelden

U kunt op het aanmeld formulier uw gasten ook aanmelden. Als u de Algemene Voorwaarden accepteert dan gelden deze Voorwaarden ook voor uw gasten. Als hoofd aanmelder kunt u aansprakelijk worden gesteld over het gedrag van uw gasten.

Scroll naar boven